Akıllı Okul Sistemi
Okul içerisindeki faaliyetlerin tamamını elektronik olarak kontrol altına alan sistemdir.Yemekhanede ve Kantinde nakit kullanmadan turnikeler ve elektronik para (KART) ile alışveriş yapılması öğrencilerin para taşıma külfetini ve riskini ortadan kaldırır ve kısa teneffüs sürelerindeki alış verişler de hızlanır. Detaylı öğrenci raporları ile velilere öğrencilerin beslenme alışkanlıkları, para harcama miktar ve şekilleri hakkında detaylı bilgi verilir. Kantin ve yemekhane bazındaki ayrıntılı satış ve stok raporlarıyla da gelirler ve stok düzenli ve eksiksiz olarak takip edilir. Kütüphane ve diğer sosyal faaliyet alanlarının da otomasyona dahil edilmesiyle öğrencilerin alışkanlıkları ve faaliyetler ile ilgili istatistiksel bilgiler elde etmek mümkündür. Öğrencilerin servis kalkış saatleri hangi servise binecekleri konusundaki bilgiyi kartlarını okul çıkışındaki cihaza okutarak öğrenebilirler, böylelikle okul çıkışındaki kargaşa ve öğrencinin yanlış servise binmesi de engellenmiş olur.
Akıllı okul sistemi okul personeli, öğretim üyeleri, öğrenciler ve ziyaretçilerin okul içerisinde yapacakları tüm aktivitelerin, alışverişlerin ve giriş çıkışların tek merkezden kontrol ve denetimini sağlar.