Yemekhane Sistemleri
YEMEKHANE SİSTEMİ ( YMKS )
Personel Kartlarına hakediş ve para yüklenmesi sayesinde yemek yeme zamanını ve düzenini kontrol altına alan bir sistemdir.
Bu sistemde akıllı Kartlar kullanılır. Bu Kartların belleğinde personel kimlik bilgilerinin yanında iki çekmece olduğunu düşünelim. Birinci çekmeceye hak çekmecesi, ikinci çekmeceye de para çekmecesi diyelim. Hak çekmecesine firma tarafından verilen yemek yeme hakkı yüklenir. Örneğin bir ayda 21 gün yemek yeme hakkı var ise 21 kontür hak çekmecesine yüklenir. Para çekmecesine ise personelin hak çekmecesi dışında kullanmak istediği miktar yüklenir. Personel yemek yeme zamanı geldiğinde yemekhanedeki turnikeye Kartını okutarak geçiş yapar ya da okuyucu varsa okuyucuya dokundurur. Ve hak çekmecesinden 1 kontür düşer. Verilen bu hakkın dışında aynı gün içinde 2. bir yemek yemek isterse veya gelen misafirine yemek ısmarlamak isterse Kartını bir kez daha okuyucuya gösterir. Bu kez okuyucu para çekmecesine bakar. Eğer para çekmecesinde kontür varsa düşer, yoksa personelin merkeze gidip para çekmecesine kontür veya para yükletmesi gerekir. Çünkü okuyucu ya da turnike hak çekmecesinden 2. bir yemeğe izin vermez. Bunun için para çekmecesine bakar.
Eğer fazla mesaide yemek verilmek istenirse programa "x saatten sonra yemek yiyebilir" tanımlaması yapılır. Okuyucu ya da turnike yemek yenen saatten sonraki süreye bakarak izin verir ya da vermez.
Otomatlarda da aynı şekilde kullanılır. Örneğin günde iki kahve içme hakkı olsun. Bu hakkını kullandıktan sonra merkeze gidip para çekmecesine para ya da kontür yükletebilir.
Bu sistemi iki ayrı şekilde kullanma şansı vardır.
1-) Turnike kontrollü (Fiziksel olarak engel sağlar. Kişinin yemek yeme hakkı var ise geçiş yapabilir)
2-) Kart okuyuculu (Kart okuyucuya ışıklı indikatör bağlanır ve bu ışıklı indikatör yemek veren kişinin önüne koyulur.Işıklı uyarıya göre [yeşil veya kırmızı]yemek veren kişi yönlendirilir.)
Fiş Üretmeli Yemekhane Kontrol Programi Özellikleri Için Tıklayınız!...
Yemekhane Kontrol Sistemleri ile verilere hatasız ve hızlı bir şekilde ulaşarak zaman ve maliyet açısından kazanç sağlanır.Günlük tahmini yemek sayısı,hangi servisi kaç kişinin kullanacağı gibi raporlar alınarak ileriye dönük planlamalar yapılabilir.